Izjava o autorskim pravima

Antun Čolakić, u svojstvu vlasnika i osnivača Cipelice Obrt za Trgovinu, s sjedištem u Zagrebu, Trg Ante Starčevića 7, izjavljujem sljedeće u vezi autorskih prava za web stranicu "Cipelice Obrt za Trgovinu" (u daljnjem tekstu "Web stranica"):

  1. Autorstvo i Vlasništvo: Potvrđujem da sam autor ili imam pravo na sve sadržaje na Web stranici, uključujući tekstualni, grafički, audio i video sadržaj, osim ako nije drugačije naznačeno. Svi materijali su vlasništvo društva Cipelice Obrt za Trgovinu.

  2. Autorska Prava: Svi sadržaji na Web stranici su zaštićeni autorskim pravima i drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Svaka neovlaštena upotreba, kopiranje ili distribucija sadržaja s Web stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Cipelice Obrt za Trgovinu strogo je zabranjena.

  3. Dozvola za Upotrebu: Posjetiteljima Web stranice omogućujemo pregled, preuzimanje i privremenu pohranu sadržaja samo za osobnu upotrebu ili u svrhu promocije Cipelice Obrt za Trgovinu. Svaka druga upotreba, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, distribuciju ili modificaciju sadržaja, zahtijeva prethodno pisanu suglasnost Cipelice Obrt za Trgovinu.

  4. Zloupotreba sadržaja: Svaka zloupotreba autorskog sadržaja s Web stranice može rezultirati pravnim postupcima protiv kršitelja, uključujući traženje odštete za nastalu štetu.

  5. Izjava o Održavanju i Promjenama: Cipelice Obrt za Trgovinu zadržava pravo mijenjati, nadopunjavati ili uklanjati sadržaj s Web stranice u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti. Ne jamčimo da će sadržaj biti točan, potpun ili ažuran u svakom trenutku.

  6. Kontakt Informacije: Za sve upite ili zahtjeve u vezi s autorskim pravima i korištenjem sadržaja s Web stranice, molimo kontaktirajte nas na 095/582/8788 ili putem e-pošte na direktor@cipelice.com.hr

Ova izjava o autorskim pravima stupa na snagu 01. listopada i vrijedi za sve posjetitelje i korisnike Web stranice www.cipelice.com.hr